C12 Miltown Malbay to Ennis via Kilmaley: Monday to Saturday